top of page

Assistant voor Vastgoedbeheer

Het administratief- en financieel beheren van een verhuurde (woon)ruimte is dikwijls tijdrovend en complex. Waarom zou jij het zelf willen doen?

Kleine en middelgrote vastgoedeigenaren (particulieren en bedrijven) ondersteunen wij bij:

·         Huurfacturen aan huurders verzenden, zowel met als zonder BTW

·         Incasseren van huren en bijkomende financiële afhandeling verzorgen

·         Periodieke administratieve huurafrekening aan eigenaar verzorgen

·         Bewaken van betalingen en huurachterstanden

·         Verzorgen van aanmaningen en een volledig incassotraject

·         Verrichten van betalingen met toestemming van verhuurder

·         Verzorgen van huurverhogingen en bijbehorende schriftelijke kennisgevingen hiervan

·         Administreren en verrekenen van voorschotten en kosten van diensten en service aangelegenheden alsmede gemeentelijke belastingen en heffingen doorbelasten aan huurders

Maak kennis met ons en plan in een echte of een virtuele (via Skype)  kop koffie:

danijela-froki-391486-unsplash.jpg
bottom of page